Til ejendomsmæglere

Denne side besvarer de oftest forekommende spørgsmål fra ejendomsmæglere, samt linker til det oftest ønskede materiale.

Mangler du svar på et spørgsmål, så kontakt foreningens kasserer direkte:

Ladegårdsvej:   Per Gerner Nielsen:   
Ejlesøvej:    Jens Mortensen:    


Hvis det er spørgsmål af generel interesse (for andre ejendomsmæglere) vil spørgsmål (og svar) blive lagt på denne side.

Materiale

Seneste Generalforsamlingsreferat
Seneste regnskab/budget - Ejlesøvej
Seneste regnskab/budget - Ladegårdsvej
Grundejerforeningens vedtægter

Spørgsmål - og svar
Er der medlemspligt af Grundejerforeningen? Ja.
Hvor meget betales der i årligt kontingent til Grundejerforeningen? Kr. 2.400,- som betales årligt eller kvartalsvis 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 forud.
Kontingentet betales senest 14 dage efter forfald.
Betales der, udover kontingent, til snerydning, vejfond eller lignende? Nej.
Er der truffet beslutninger der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet? Nej.
Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fællesgæld? Nej.
Skal der betales indskud? Nej.
Afvikles der gæld igennem Grundejerforeningen? Nej.
Er der i Grundejerforeningen påtænkt udgiftskrævende projekter? Nej. Alle fremtidige udgifter besluttes af Generalforsamlingen,
hvor også kontingentets størrelse fastsættes.
Findes der antenneforening? Ja. Gundsømagle Antenneforening.
Er der restance til Grundejerforeningen? Oplyses af foreningens kasserer, når indbetaling af gebyr kan ses.
Ladegårdsvej:   Per Gerner Nielsen:   
Ejlesøvej:    Jens Mortensen:    
Gebyr

Gebyr for oplysning af restance udgør kr. 300,-, som indbetales på følgende konti:
Ejlesøvej Reg.nr: 1551 Kontonr: 0005355
Ladegårdsvej         Reg.nr: 5036 Kontonr.: 0001023786
med tydelig angivelse af husnr.

Når ejerskiftet er sket.

Send venligst oplysninger om den nye ejer til kasseren.

På forhånd tak