Kontingent

Kontingentet til Grundejerforeningen er sat til kr. 600,- pr. kvartal.
Det forfalder 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. September.
Betalingsfristen er den 15. i de nævnte måneder.

For Ladegårdsvej kan koningentet indbetales på Jyske Bank konto 5036 1023786
For Ejlesøvej kan kontingentet indbetales på Danske Bank konto 1551 0005355

For at gøre det nemmere for dig selv og ikke mindst for kasseren, kan kontingentet indbetales årligt ( kr. 2.400,- ).